CHAT

BISEDË
Biseda ju ofron mundësinë, për të hyrë drejtpërdrejtë në një shkëmbim me shkrim. Reagimi i drejtpërdrejtë është i ngjashëm me një bisedë ballë për ballë. Për të pasur vëmendjen e plotë dhe për të biseduar pa u shqetësuar, ne caktojmë takime.

KUSHTET PARAPRAKE
Për të pasur mundësinë për të biseduar, ju duhet të regjistroheni dhe të identifikoheni. Neve na nevojitet nga ju vetëm një adresë funksionale emaili, nëpërmjet të cilës mund t’ju kontaktojmë. Juve ju nevojitet një emër përdoruesi.

JMD është pjesë e iniciativës
Intitative Jugend stärken
Sponsorizuar nga
Bundesminiterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sponsorizuar nga
Europa fördert
portali i shërbimeve të migrimit për të rinj
Jugendmigrationsdienste
Ky projekt është bashkëfinancuar nga Fondi për Azil, Migrim dhe Integrim
Europäische Union