Forum

Temat e forumit shtjellojnë situata të ndryshme të përditshme: autoritetet e emigracionit, familja, miqësia, etj. Ju mund të bëni pyetjet tuaja, të shprehni mendimin tuaj ose t'u përgjigjeni përdoruesve të tjerë rreth këtyre temave. Ju nuk keni nevojë të regjistroheni për të lexuar. Nëse doni të shkruani një postim, ju duhet të regjistroheni. Kjo bëhet në disa hapa. Para se të përdorni forumin, ju lutemi lexoni së pari Kushtet e Përdorimit.

Kushtet e Përdorimit për forumin

Nëse doni të shkruani një postim në forum, ju së pari duhet të regjistroheni. Problemet trajtohen hapur në forum. Përgjigjet mund të lexohen edhe nga adoleshentët dhe të tjerët që nuk janë të regjistruar. Për të inkurajuar adoleshentët dhe të rinjtë e tjerë që të përfitojnë nga oferta, është e rëndësishme që t'i përmbaheni rregullave të mëposhtme:

  • Shënim i rëndësishëm: Postimet mund të shkruhen vetëm nga anëtarët e regjistruar.
  • Nuk lejohen fyerjet apo shpifjet
  • Nuk lejohen postime çnjerëzore, raciste apo pornografike
  • Nuk lejohet të përshkruhet ndonjë vepër penale ose të motivohet dikush për të kryer vepra penale.
  • Moderatori / moderatorja mund të fshijë postime të pakuptimta ose postime me mosmarrëveshje private.
  • Nuk lejohet postimi i vegëzave të jashtme.
  • Postimet që shkelin të drejtat ekzistuese të autorit do të fshihen. Në rast të shkeljeve të këtyre rregullave, konsulentët e kualifikuar mund të heqin pjesët e paautorizuara të tekstit nga postimet (ose postimin e plotë).
JMD është pjesë e iniciativës
Intitative Jugend stärken
Sponsorizuar nga
Bundesminiterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sponsorizuar nga
Europa fördert
portali i shërbimeve të migrimit për të rinj
Jugendmigrationsdienste
Ky projekt është bashkëfinancuar nga Fondi për Azil, Migrim dhe Integrim
Europäische Union