Imprint

IMPRINT

IMPRINT PERSON I PËRGJEGJSHËM PËR PËRMBAJTJEN E KËSAJ FAQEJE WEB
Zyra e Shërbimit  Shërbimet e Emigrimit të të Rinjve
Adenauerallee 12-14
53113 Bonn

Telefon: 0228 / 95968-0
Faks: 0228 / 95968-0
JMD është pjesë e iniciativës
Intitative Jugend stärken
Sponsorizuar nga
Bundesminiterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sponsorizuar nga
Europa fördert
portali i shërbimeve të migrimit për të rinj
Jugendmigrationsdienste
Ky projekt është bashkëfinancuar nga Fondi për Azil, Migrim dhe Integrim
Europäische Union